Afschrift brief Provincie Limburg met reactie op de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid


Provincie Limburg reageert op het rapport 'Chemie in samenwerking — Veiligheid op het industriecomplex Chemelot' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).