Afschrift brief met reactie op de aanbeveling rapport Chemie in samenwerking

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt haar reactie op de aanbevelingen uit rapport van het onderzoek naar het chemiecluster Chemelot naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).