Afschrift brief Afstemming ProRail - NS


Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Van Veldhoven (IenW). ProRail informeert de staatssecretaris over de feite en omstandigheden en gemaakte keuzes bij de verkoop van gronden door NS en de aankoop door ProRail van gronden.