Afschrift brief Verkennend ondezoek RIVM chroom 6 DJI

Afschrift van de brief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) over het verkennend onderzoek naar chroom-6 in inrichtingen van DJI.