Beantwoording 232 vragen over de voortgang van de vrachtwagenheffing

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer over de brief van 21 januari 2019 over de Voortgang vrachtwagenheffing.