Goedkeuringsbrief FMB 2019-2023

Afschrift van de brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). De brief bevat een goedkeuring van het Financieel Meerjarenbeleidspian (FMB) CBR 20 19-2023, de begroting 2019 en het tarievenvoorstel voor het jaar 2019.