Overzicht van handreikingen die gemeenten helpen kwantitatief zachte waarden af te wegen ten opzichte van economische effecten

Voorbeelden van handreikingen en methoden voor gemeente voor de afweging van gezondheid en milieu, veiligheid, groen, klimaat en toegankelijkheid ten aanzien van economische baten.