Reactie ATR op wetsvoorstel wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor uitwisseling persoonsgegevens

Reactie van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens.