Brief aan Centrale Clientenraad Tactus over inzet ervaringsdeskundigen

Staatssecretaris Blokhuis stuurt een reactie op de brief van de centrale cliëntenraad van Tactus verslavingszorg over de inzet van ervaringsdeskundigen.