Antwoord op feitelijke vragen over het OVV-rapport vraag 38 bijlage 2


Afschrift van de brief van het voormalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) over de aanvraag voor de toelating tot
het Nederlandse verkeer van een bromfiets waarvoor geen Europese typegoedkeuring bestaat of nodig is.