Beleidsdoorlichting BZ-begrotingsartikel 4: Verklaring onafhankelijke deskundige

Reactie van de externe deskundige op het rapport 'Diversiteit en samenhang'. Dit rapport is een beleidsdoorlichting van artikel 4 van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).