Rode draad casussen

Bijlage bij de Kamerbrief over het rapport 'Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken'. De bijlage bevat een brief met 6 casussen over vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).