Bijlage 2 Advies wetenschappelijke commissie Beleidstafel Droogte

De brief bevat het advies van de wetenschappelijke commissie expert judgement op de resultaten van de Beleidstafel Droogte uit de 90% versie van de eindrapportage en
de beslispunten.