Brief benoeming interim voorzitterschap Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO)

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de heer Van Geel over zijn benoeming tot interimvoorzitter van de nieuwe, permanente overlegstructuur het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). 

Brief benoeming interim voorzitterschap Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) ( PDF | 3 pagina's |134 kB )