Brief Commissie Deskundigen Meststoffenwet over mogelijk effecten van het mestbeleid en mesttoedieningswijze op het voorkomen van regenwormen in de bodem als voedsel voor weidevogels

Uitkomst van de verkenning die de Commissie Deskundigen Meststoffenwet heeft uitgevoerd naar de mogelijke effecten van het mestbeleid en mesttoedieningswijze op het voorkomen van regenwormen in de bodem als voedsel voor weidevogels.

Brief Commissie Deskundigen Meststoffenwet over mogelijk effecten van het mestbeleid en mesttoedieningswijze op het voorkomen van regenwormen in de bodem als voedsel voor weidevogels (PDF | 33 pagina's | 1,0 MB)