Beleidsreactie Advies College van Rijksadviseurs over ruimtelijke kwaliteit in het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het advies 'Hoogwaterbeschermingsprogramma: van 'sober en doelmatig' naar 'slim en doelmatig'' van het College van Rijksadviseurs.

Beleidsreactie Advies College van Rijksadviseurs over ruimtelijke kwaliteit in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (PDF | 3 pagina's | 1,7 MB)