Aanwijzing aan de Autoriteit Woningcorporaties tijdelijke opschorting markttoets

Minister Ollongren (BZK) heeft een aanwijzing gegeven aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De aanwijzing is gegeven in het kader van de op Prinsjesdag aangekondigde opschorting van de markttoets voor een periode van drie jaar. De markttoets is een goedkeuringsprocedure die geldt voor investeringen door woningcorporaties die niet vallen onder diensten van algemeen economisch belang (DAEB), waaronder het bouwen van middenhuurwoningen.

In haar brieven aan de Eerste- en Tweede Kamer licht de minister toe dat zij de Aw met deze aanwijzing heeft verzocht om per 1 januari 2021, in anticipatie op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet, niet te handhaven op de vereisten van de markttoets. Gezien de beknelde positie van huishoudens met een middeninkomen op de woningmarkt, in combinatie met de economische onzekerheden als gevolg van de coronacrisis, acht het kabinet het wenselijk om de procedurele drempels voor woningcorporaties om in de niet-DAEB te investeren zo spoedig mogelijk weg te nemen.

Aanwijzing aan de Autoriteit Woningcorporaties tijdelijke opschorting markttoets (PDF | 3 pagina's | 103 kB)