Brief RIVM over onderzoek op POMS-locaties

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beantwoordt vragen van het ministerie van Defensie over gezondheidsrisico’s en beroepsmatige blootstelling aan stoffen, in het bijzonder CARC en chroom-6, op de POMS-locaties.

Brief RIVM over onderzoek op POMS-locaties  (PDF | 8 pagina's | 153 kB)