Brief UvW aan minister IenW aanpassing belastingstelsel waterschappen

Afschrift van de brief van de Unie van Waterschappen (UvW) aan minister Van Nieuwenhuizen over de voorstellen voor aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen.

Brief UvW aan minister IenW aanpassing belastingstelsel waterschappen (PDF | 5 pagina's | 128 kB)