Afschrift brief aan LVO over de Subsidieregeling ventilatie

Afschrift van de brief van het ministerie van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) over de regeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUViS).

Afschrift brief aan LVO over de Subsidieregeling ventilatie (PDF | 2 pagina's | 132 kB)