Afschrift brief Omroepvereniging Ongehoord Nederland erkenning

Omroep Ongehoord Nederland reageert op het advies van de Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) over het verlenen van een voorlopige erkenning aan omroep Ongehoord Nederland.

Afschrift brief Omroepvereniging Ongehoord Nederland erkenning (PDF | 2 pagina's | 400 kB)