Bijlage 6 bij vraag 29: nota juridische observaties Directeur Juridische Zaken

Nota van de Directeur Juridische Zaken van het ministerie van Defensie aan de minister en de staatssecretaris. In deze nota deelt de directeur zijn juridische kanttekeningen en observaties over de gebeurtenissen in Chora.

Bijlage 6 bij vraag 29: nota juridische observaties Directeur Juridische Zaken (PDF | 6 pagina's | 986 kB)