Afschrift brief RAI Vereniging appreciatie reactie RAI Vereniging en BOVAG OvV rapport


Afschrift van de brief van minister Visser (IenW) aan RAI Vereniging. De brief bevat haar appreciatie (reactie) op de brief van RAI Vereniging over het rapport 'Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer'. Dit is een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Afschrift brief RAI Vereniging appreciatie reactie RAI Vereniging en BOVAG OvV rapport (PDF | 2 pagina's | 378 kB)