Advies Landsadvocaat over mogelijkheid heffing NAM

De Landsadvocaat adviseert over de mogelijkheid van een heffing op NAM voor de kosten die de Staat maakt in verband met de gevolgen van de aardbevingen uit het Groningenveld.

Advies Landsadvocaat over mogelijkheid heffing NAM (PDF | 11 pagina's | 1,3 MB)