Afschrift brief over Validatie metselwerktypologie D (8/9)

Brief van het Adviescollege Veiligheid Groningen over de validatie van typologie metselwerk D (8/9).

Afschrift brief over Validatie metselwerktypologie D (8/9) (PDF | 2 pagina's | 101 kB)

Typologie metselwerk D (8/9): groep woningen (adressen in gebouwen met meerdere verdiepingen, zoals portiekflats en appartementencomplexen) in het Groningse aardbevingsgebied.