Afschrift brief extra toezicht antwoordbrief IG vliegen over conflictgebieden

Afschrift van de brief van de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De brief ging over de mogelijkheid van beoordeling (achteraf) van de beslissingen van luchtvaartmaatschappijen over de gekozen vliegroutes.

Afschrift brief extra toezicht antwoordbrief IG vliegen over conflictgebieden (PDF | 2 pagina's | 324 kB)