Afschrift brief aan kennisinstellingen Nationale Leidraad Kennisveiligheid

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt een brief aan de Nederlandse kennisinstellingen over de Nationale Leidraad Kennisveiligheid. De Nationale Leidraad Kennisveiligheid bevat aanwijzingen voor kennisinstellingen om de veiligheid van kennis zeker te stellen.

Afschrift brief aan kennisinstellingen Nationale Leidraad Kennisveiligheid (PDF | 2 pagina's | 136 kB)