Afschrift brief Inzet interbestuurlijk toezicht inbreng basistakenpakket

Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de provincies Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De brief gaat over het basistakenpakket van het VTH-stelsel uit het Omgevingsbesluit en de rol van omgevingsdiensten. VTH staat voor Vergunningen, toezicht en handhaving.

Afschrift brief Inzet interbestuurlijk toezicht inbreng basistakenpakket (PDF | 4 pagina's | 190 kB)