Brief bij evaluatie plan van aanpak hoogcomplexe ggz

Brief van Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse ggz over evaluatie plan van aanpak hoogcomplexe ggz. Zij sturen de rapportage monitor casuïstiektafels hoogcomplexe ggz 'Bovenregionale schakels in de ggz-ketting' mee.

Brief bij evaluatie plan van aanpak hoogcomplexe ggz (PDF | 1 pagina | 87 kB)