1 Comments by the Netherlands on European Commission public consultation on the targeted revision of the REACH Regulation ((EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Het Engelstalige document bevat de Nederlandse kabinetsreactie op de consultatie van de Europese Commissie(EC) over de herziening van de stoffenverordening REACH. REACH staat voor Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

1 Comments by the Netherlands on European Commission public consultation on the targeted revision of the REACH Regulation ((EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) (PDF | 23 pagina's | 357 kB)