Afschrift brief Aanbieding rapport ILT Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Ov

Afschrift van de brief van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). De brief gaat over de rapportage van de ILT over de actuele stand van zaken over de opvolging van aanbevelingen bij spoorwegongevallen in 2021.

Afschrift brief Aanbieding rapport ILT Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Ov (PDF | 2 pagina's | 103 kB)