Afschrift Brief NWO Standpunt Instellingsplan NWO 2023-2026

Afschrift van de brief van minister Dijkgraaf (OCW) aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De brief bevat zijn standpunt over het instellingsplan van NWO 2023-2026: 'Wetenschap werkt!'.

Afschrift Brief NWO Standpunt Instellingsplan NWO 2023-2026 (PDF | 8 pagina's | 294 kB)