Documenten

Zoeken naar ruimtewinst - Handreiking ruimtewinst in bebouwd gebied

Download de rasters 'Ruimtewinst':

De Rijksoverheid. Voor Nederland