Handleiding Wet bescherming persoonsgegevens

Om personen, organisaties, ondernemingen en overheidsinstellingen die persoonsgegevens verwerken of gaan verwerken, behulpzaam te zijn bij het
nemen van maatregelen om aan de Wet bescherming persoonsgegevens te voldoen, geeft het ministerie van Justitie deze handleiding uit.