The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2008

In deze publicatie vindt u de engelstalige versie van de Nederlandse Grondwet. De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument van Nederland.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

 • de grondrechten;
 • de regering;
 • koning en ministers:
 • Staten-Generaal;
 • werkwijze;
 • Raad van State, Algemene, Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies;
 • wetgeving en bestuur;
 • rechtspraak;
 • provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen;
 • herziening van de Grondwet;
 • additionele artikelen.

Datum van uitgave: 2008 / ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.