Stille gebieden in de stad

De Europese richtlijn Omgevingslawaai schrijft voor dat stille gebieden worden beschermd tegen toename van geluidshinder. In Amsterdam is het actieplan Geluid vastgesteld. In dit plan en in het milieubeleidsplan staat dat er een inventarisatie zou worden uitgevoerd naar stille gebieden in Amsterdam. De resultaten van dit onderzoek (dat deels in opdracht van VROM is uitgevoerd) zijn in dit rapport terug te lezen. De onderzoeksresultaten bieden ook handvatten voor andere gemeenten en provinci?n.