Nederlandse code voor goed openbaar bestuur

In deze publicatie vindt u informatie over wat goed openbaar bestuur is en wat het betekent voor het besturen van overheidsorganisaties in Nederland. De publicatie bevat de uitgangspunten voor het professioneel functioneren van de besturen van gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk.

De publicatie is bestemd voor besturen van overheidsorganisaties en bevat de volgende onderwerpen:

  • Aanleiding
  • Waarom deze code?
  • Wat voor soort document is de code?
  • Voor wie is de code bedoeld?
  • Hoe gaat de code werken?
  • Hoe verhoudt de code zich tot bestaande regels en instrumenten?

In de publicatie zijn de volgende bijlagen opgenomen:

  • Verantwoording werkgroep
  • Verantwoording consultatietraject
  • Verwerking verkregen reacties.

Datum van uitgave: juni 2009 / ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) / bestelcode: 20522/1722-GMD32