Klimaatakkoord Unie en Rijk 2010-2020

In deze publicatie vindt u het klimaatakkoord Unie en Rijk 2010-2020. De Unie van Waterschappen en het Rijk hebben hiermee de klimaatambities en klimaatactiviteiten van de waterschapssector voor de komende jaren vastgelegd.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

 • thema Energiebesparing en beperking uitstoot broeikasgassen;
 • thema Duurzame energiewinning;
 • thema Duurzame mobiliteit/transport;
 • thema Snijvlak adaptatie en mitigatie;
 • thema Duurzaam inkopen;
 • thema Grondstoffen en afvalstoffen;
 • thema Bewustwording en educatie;
 • klimaatkansen;
 • uitvoering Klimaatakkoord: organisatie, monitoring en verslaglegging;
 • contouren Actieprogramma;
 • slotbepalingen.

Datum van uitgave: april 2010 / bestelcode: 0165