Flyer over het verbod op het doorkruisen van rouwstoeten

Weggebruikers moeten op een gelijkwaardige kruising voorrang verlenen aan de volgauto's van een rouwstoet, ook als de begrafenisstoet van links komt of afslaat. Voor de eerste auto van de stoet gelden de normale voorrangsregels. De bijzondere voorrangsregel voor uitvaartstoeten gelden alleen als op alle voertuigen zowel links als rechts speciale vlaggen zijn bevestigd.