Menukaart Klachtrecht

De menukaart klachtrecht is een gezamenlijke productie van 13 departementen een aantal uitvoeringsorganisaties, onder coördinatie van het ministerie van BZK. Het doel van deze procedure is om klachten van burgers, bedrijven en organisaties beter af te handelen.