3e Kustnota

In deze publicatie vindt u informatie over de veiligheid van de kust en de gevolgen van de klimaatverandering.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • de kust;
  • dynamisch handhaven 1990-2000;
  • ontwikkelingen en knelpunten;
  • kustbeleid na 2000;
  • sturing;
  • implementatie.

Datum van uitgave: december 2000 /ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)