Cijfers en tabellen 2007

In deze publicatie vindt u energieverbruikgetallen en kengetallen over besparingen, prijsinformatie en maatregelen per doelgroep.

De publicatie is met name bedoeld voor milieudiensten, gemeenten, energiebedrijven, installatiebedrijven en adviesbureaus op het gebied van energie, milieu, techniek en innovaties. De publicatie is ook interessant voor iedereen die de kengetallen over energieverbruik wilt weten.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

 • Energieverbruikskengetallen per sector;
 • Verdeling energieverbruik;
 • Graaddagen;
 • Brandstofprijzen;
 • Statistieken ontwikkeling energieverbruik in de tijd;
 • Terugverdientijden en richtprijzen;
 • Duurzame energieproductie;
 • Kengetallen warmtepompen en aquifers;
 • WKK;
 • Zon;
 • Wind;
 • Biomassa;
 • Verlichting;
 • Behaaglijkheid;
 • Ventialtie;
 • Bevochtiging;
 • Water en warm tapwater;
 • Isolatie;
 • Horeca;
 • Kantoorautomatisering;
 • Overige gebouwapparatuur;
 • Koel- en vriesinstallaties;
 • Perslucht.

Datum van uitgave: april 2007 / SenterNovem

Deze publicatie vervangt de volgende publicatie: Cijfers en tabellen 2006