Toezicht op Burgerschap en Integratie door de Inspectie van het Onderwijs

In deze publicatie vindt u informatie over de wijze waarop de Inspectie van het onderwijs toezicht houdt op de verplichting van scholen om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • Inleiding;
  • Wat is burgerschap;
  • Toezicht op burgerschap en integratie;
  • Meer informatie over burgerschap en integratie.

De publicatie bevat de volgende bijlagen:

  • Bijlage I Kerndoelen basisonderwijs en basisvorming;
  • Bijlage II Basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

Datum van uitgave: september 2006 / Inspectie van het Onderwijs (IvhO)