Verbeteren van zorg en onderwijs op roc’s

In deze publicatie vindt u informatie over de ervaringen van Jeugd en Gezin met het verbeteren van de zorg en het onderwijs op twee Rotterdamse roc's.

Deze publicatie is bestemd voor scholen, besturen en medewerkers in het onderwijs en bevat de volgende onderwerpen:

  • Zorg- en AdviesTeam (ZAT);
  • intensieve en outreachende begeleiding;
  • betrokken regiogemeenten;
  • optimale inzet van budgetten;
  • toegankelijke zorg;
  • doelgroep loopt (na 18+) door tot 23 jaar;
  • hulp bij het op orde brengen en houden van de financiën;
  • gezondheidsvoorlichting;
  • huisvesting.

Datum van uitgave: oktober 2009 / Jeugd en Gezin