Iedereen een startkwalificatie: de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

In deze publicatie vindt u informatie over de verplichting voor scholen om alle schoolverlaters tot 23 jaar die niet meer leerplichtig zijn te melden bij de gemeente van inschrijving.

Deze brochure is bestemd voor scholen en bevat de volgende onderwerpen:

  • acties om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan;
  • omgaan met leerlingen die mogelijk voortijdig uitvallen;
  • voorbeelden succesvolle aanpak van voortijdig schoolverlaten.

Datum van uitgave: maart 2002 / ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) / bestelcode 1161