Infoblad Bouwbesluit 2012

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Dit besluit komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Ook staat er een aantal nieuwe voorschriften in.

Herziene versie, januari 2012

Infoblad Bouwbesluit 2012 (PDF | 4 pagina's | 216 kB)