Grensverleggend vernieuwen

In deze publicatie vindt u informatie over het doorvoeren van innovatieve projecten, de problemen die zich daarbij kunnen voordoen en mogelijke oplossingen hiervoor. De 10 projecten die aan de orde komen richten zich op het stimuleren van een duurzame samenleving. Ze variëren van de ontwikkeling van een nieuw gemengd agrarisch bedrijf tot het oplossen van de verkeersproblematiek rond Rotterdam.

Deze publicatie is bedoeld voor transitiemanagers en bevat de volgende onderwerpen:

 • Transities voor een duurzame samenleving;
 • Naar een duurzaam eiland: tegenwind op Texel;
 • De gesloten kas als motor voor innovatieve ontwikkeling in de glastuinbouw;
 • Zonneterp, benut natuurlijke bronnen;
 • Het Nieuwe Gemengd Bedrijf sluit kringlopen;
 • Duurzame mobiliteit op basis van vrijwilligheid en verleiding;
 • Nieuwe gedachten over ruimtelijke inrichting;
 • Afstemming tussen wonen, werken en verkeer vraagt om een nieuwe gemeenschappelijke taal;
 • De Verkeersonderneming: regisseren van oplossingen;
 • De bouw van een nieuwe school: de omkering van vraag en aanbod;
 • Bouwen met water: wonen als gast van het water.

Datum van uitgave: oktober 2008 / Agentschap NL / bestelcode: 1LVDO1005