Gebruiksbesluit. De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding

In deze publicatie vindt u informatie over het brandveilig gebruik van gebouwen. Per 1 november 2008 gelden daarvoor landelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Daarnaast is voor de meer risicovolle vormen van gebruik een gebruiksvergunning of een gebruiksmelding nodig.

Deze publicatie bevat de volgende onderwerpen:

 • algemene eisen, gebruiksvergunning en gebruiksmelding;
 • rechtstreekse werking;
 • nadere eisen voor brandveilig gebruik;
 • de gebruiksvergunning;
 • de gebruiksmelding;
 • het aanvraag- en meldingsformulier;
 • gebruiksvergunning en gebruiksmelding nodig?
 • gebruiksvergunning of gebruiksmelding voor meerdere gebouwen nodig?
 • al voor 1 november 2008 een gebruiksvergunning gekregen of aangevraagd?
 • geldigheidsduur gebruiksvergunning en gebruiksmelding;
 • zakelijke werking;
 • verandering van het bouwwerk of het gebruik;
 • gebruik zonder of in afwijking van de gebruiksvergunning of gebruiksmelding.

Datum van uitgave: december 2008 / bestelcode: 8373