Handreiking toetsingskader asbesthoudende bulkmaterialen

In deze publicatie vindt u informatie over een (uniform) toetsingskader om regels op te stellen of aan te passen op het gebied van mobiel reinigen, tijdelijke opslag en transport van asbesthoudende bulkmaterialen.

Deze publicatie is bestemd voor provincies en gemeenten en bevat de volgende onderwerpen:

  • achtergronden;
  • mobiel reinigen asbesthoudende bulkmaterialen;
  • tijdelijke opslag astbesthoudende bulkmaterialen;
  • transport astbesthoudende bulkmaterialen.

Datum van uitgave: september 2005 / bestelcode: 5183