Ruimte voor arbeidsmigranten - Handreiking van de VROM-Inspectie

Handreiking van de VROM-Inspectie voor gemeenten, werkgevers en huisvesters over de huisvesting van werknemers uit de EU die tijdelijk in Nederland verblijven. In de handreiking staan suggesties en tips voor een plan van aanpak, voor het organiseren van huisvesting en een effectieve
handhaving.